En metod för processkartläggning och processförbättring : – En fallstudie på Press Kogyo Sweden AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: På grund av ständig förändring av affärsbehov, utmaningar och för att hänga med i marknaden tvingas företagen att förbättra sina processer för att hålla jämna takt med marknadens krav. Många verksamheter certifierade idag enligt ISO-standarden för att säkra kvaliteten och en del för att kunderna kräver det. Denna studie har som syfte att utveckla en teoretisk modell som ska hjälpa företaget systematiskt uppdatera processkartor som är certifierade enligt ISO-standard. En modell grundar på flödesschema och PDCA-cykeln. Resultatet som presenterar i denna studie visar att det finns förbättringsmöjligheter i tillverkningsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)