Pedagogers reflektioner om den fria leken i förskolans verksamhet : En kvalitativ intervjustudie baserad på fyra pedagogers reflektioner

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)