Konflikter i samband med friluftsliv i natur- och kulturlandskap

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Friluftsliv innebär olika aktiviteter ute i naturen som till exempel ridning, cykling, vandring, löpning, jakt eller att plocka bär och svamp. Ibland uppstår det konflikter i samband med friluftsliv. Det är i situationer där människor och naturen ska samspela om ett område eller där olika intressegrupper vill nyttja samma plats. Resultatet från insamlat material är att konflikter kan uppstå när markägare inte blir involverade i planeringen i ett tidigt skede, när olika intressegrupper använder samma led, när det finns olika önskemål på upplevelser, när olika människor stöter på varandra, när natur- och kulturområden utsätts för ett oönskat slitage, när allemansrätten överutnyttjas eller inte följs, när det blir tvister om pengar, när det finns en brist av förståelse och respekt för varandra samt när stigar ligger på fel plats. Slutsatsen är att planerare kan designa, planera och sköta landskapet hållbart genom att se problematik från ett bredare perspektiv men även genom att skapa en bättre förståelse för vad målgrupper önskar och förväntar sig. Att planera hållbart, att involvera markägare i ett tidigt skede och att ta hjälp av olika kompetenser kan minska konflikter i framtiden och leda till en balans mellan människor och natur. Balansen kan även upprätthållas genom att jobba med de globala målen, samla in data över området och bygga hållbart. Genom att sätta sig in i ämnet, kommunicera och samarbete kan planeringen ske mer hållbart, en balans kan skapas mellan människa och naturen och resurser kan lämnas till nästa generations behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)