"Min dikt är ett vapen". Litteratur som möjlighet, motstånd och politik i Walter Ljungquists prosa

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen är ett försök att visa hur, i Walter Ljungquits svit om sitt alter ego Jerk Dandelin, litteratur fungerar som en social handling och blir till ett slags samhällskritik. För det första, genom att lyfta fram luffaren som en centralgestalt, undersöker uppsatsen vilket samhälle inom böckerna som kritiserar. För det andra, genom att studera Walter Ljungquists litterära teknik, redgör studien för vilket samhälle utanför böckerna som kritiseras. Uppsatsen redogör också för hur denna kritik görs möjlig: det är via konsten som de samhällskritiska aspekterna framträder i Ljungquits böcker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)