Är det riktigt med riktad reklam? En kvalitativ studie om millenniegenerationens uppfattningar om riktad reklam på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Kristina Båth; Isabelle Danielsson; [2018-06-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)