Bloggar som litterära verk : en kvalitativ text- och bildanalys av Sandra Beijers blogg Niotillfem

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Världen vi lever i är starkt medialiserad och vi är ständigt på jakt efter uppmärksamhet. Det gäller att få flest likes och för bloggar gäller det att få läsare som genererar klick. De måste ständigt sticka ut i ett uppmärksamhetshav för att fånga och behålla sina läsare. Vi har med den här uppsatsen valt att undersöka Sandra Beijers blogg Niotillfem och hur hon jobbar med sina texter för att få läsare. För att göra det har vi gjort en kvalitativ text- och bildanalys av utvalda texter. Vi vill se om det finns ett pågående narrativ i bloggen, något som i sin tur hjälper till att locka läsarna. Vi utgår från funderingen ifall texterna skulle kunna fungera enskilt, tillsammans som en textsamling eller ifall de är bundna till bloggkontexten för att läsarna ska förstå innehållet i texterna? Analysen visar att texterna är bärande individuellt, som en form av korta noveller. Man kan även se dem som en sammanhållande berättelse, där de separata enheterna blir en helhet. Bloggtexter kan ses som skönlitterära verk där de inom narratologin kan ses skapa en egen genre. En genre där lagboksanteckningar, biografi, noveller med mera samlas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)