Skattning av byteskostnader på den svenska marknaden för pensionsförsäkringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)