Varumärket inom vinvärlden : Australiens och Frankrikes varumärkesstrategier

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

Sammanfattning: Varumärken används i vinbranschen och det finns mycket att hämta genom att göra varumärket tydligt. För att kunna nå ut till sina kunder är det viktigt att ha en varumärkesstrategi för att maximera sitt kundsegment. Australien är ett ungt vinland som klättrat sig upp och blivit ett stort land inom vinbranschen. Frankrike å andra sidan är mindre marknadsorienterat då de producerar viner utifrån deras egna traditioner. Franska vinproducenter har svårt att anpassa sig till dagens marknad då det är viktigt att synas för att kunna behålla sitt kundsegment. Syftet med denna studie var att undersöka hur Australien respektive Frankrike använder sig av varumärkesmarknadsföring på sina viner. Även belysa skillnader i dessa två länders varumärkesstrategier. Studien utgick från fyra vetenskapliga publicerade och granskade artiklar. Ett varumärke är ofta en kombination av många attribut. Frankrike har stor potential till att visa sig mer på marknaden samt att kunna ändra deras sätt att arbeta till viss del. Australien har visats sig vara framåtsträvande och syns mycket, de är marknadsorienterade och vet vad deras konsumenter vill ha. Båda länderna använder sig av direkt marknadsföring som ökat i användandet för att nå ut till sina konsumenter. Dessa två länder kan ta lärdom av varandra för att båda länderna ska kunna nå nya marknader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)