Titta ut från insidan – Kan insynshandel följas för att förutspå framtida aktiekursutveckling?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet är att undersöka om en utomstående placerare kan erhålla en överavkastning gentemot marknaden genom att följa de köp- eller säljtransaktioner som insynspersoner utför. Studien inkluderar teorier så som den effektiva marknadshypotesen, Capital Asset Pricing Model, Fama-French Trefaktorsmodell. Studien konstaterar att det går att erhålla en överavkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner i ett kortsiktigt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)