I händelse av kris. Så arbetar Halland, Jönköping och Kronobergs länsstyrelser med kriskommunikation. En kvalitativ jämförelse av Länsstyrelserna i Halland, Jönköping och Kronobergs kriskommunikationsplaner och strategier.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

Sammanfattning: The purpose of the essay was to examine the way the SwedishCounty Administrative Board works with crises communicationbefore, during and after a disaster. A qualitative comparisonbetween the County Administrative Board in the Swedish regionsHalland, Jönköping and Kronoberg has been made in order to seeinequalities and simmulariteies in their strategies and policies forcommunication. In order to fulfill the purpose two main questionswere asked: How does the County Administrative Board in Halland,Kronoberg and Jönköping work with crises communicationbefore, during and after a disaster? In what way does the three County Administrative Boardsco-operate with other organizations before, during and aftera disaster regarding crises communication?The theoretical base of the essay was classical and postmodernstrategic communication. I interviewed communicators at theboards and took part of their communication plans and strategies toseek answers to my questions. The result showed that they all workvery similar in a mixture of both theories but there seems to be acommon wish to work in a more postmodern direction.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)