Ryssland som regional hegemon

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker Ryssland som ett fall av regional hegemoni. Ryssland kan betraktas som en regional hegemon i de post-sovjetiska länderna i Europa, Kaukasus och Centralasien. Teorin om regional hegemoni hävdar att stormakter har ett behov av att maktmaximera och hålla borta konkurrenter om inflytandet i sina intresseområden. Analysen visar att Ryssland tillämpar en sådan strategi på de tre regionerna. Denna uppsats syftar till att finna tendenserna i Rysslands status som en regional hegemon genom att se hur Ryssland utövar makt i de omkringliggande länderna och regionerna och hur dessa i sin tur hanterar denna situation. Efter Sovjetunionens fall har Ryssland förlorat inflytande men försöker återvinna något av sin tidigare styrka. Ryssland försöker upprätthålla frusna konflikter för egen vinnings skull, samtidigt möter man på ökad konkurrens om bl a energimarknaden. Resultatet av denna undersökning visar att Ryssland troligtvis inom en överskådlig framtid kommer förbli en regional hegemon med stort inflytande i sitt närområde. Hur pass mäktigt Ryssland förblir hänger dock på om Ryssland av egen styrka klarar av att upprätthålla sin hegemoni eller om detta egentligen blir ett resultat av andra aktörers försiktighet eller de påverkade ländernas fortsatta tålamod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)