Does managerial skill exist? - A study of value added and its impact on mutual fund performance

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Tony Sarossy; Hanna Marta Bojanowicz; [2021-06-30]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)