Har rättssäkerheten flytt landet? : - En bevisrättslig uppsats om de medicinska åldersbedömningarna iden svenska migrationsprocessen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Hanna Gustafsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)