Konsten att övertyga världen på tre minuter - Vad vi kan lära oss av TED-tal som goda retoriska exempel

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Retorik

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker vad som utmärker de oerhört framgångsrika tal som hålls under TED-konferensen i Kalifornien och via internet har setts av miljontals tittare världen över. Med utgångspunkt i retoriken som kodifierad praxis har utmärkande drag hos dessa tal analyserats för att ta reda på vad som gör dem till goda exempel värda att efterbilda. Speciellt för den retoriska situationen är att TED-talarna endast har tre minuter på sig att nå ut till och övertyga två målgrupper samtidigt – dels konferensdeltagarna och dels den snarast världsomfattande internetpubliken. För att hantera detta visar det sig bland annat vara verksamt att förenkla budskapet så mycket som möjligt, bland annat genom att utgå ifrån egna erfarenheter och konkreta exempel, samt genom användandet av förtydligande antiteser och illustrerande beskrivningar. Även förmågan att engagera publiken är av avgörande betydelse, vilket exempelvis kan uppnås genom inkluderande retoriska frågor, guidande metakommentarer och ett publikfokuserat framträdande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)