Bibelberättelser i undervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

Sammanfattning:

Hur bedrivs religionsundervisningen på skolorna idag? Hur tolkas och förstås religionsundervisningen av eleverna? Kan man arbeta med bibelberättelser, etik- och moralfrågor inom samma arbetsmoment?

I vår undersökning ville vi bl.a. se och förstå:

  • hur lärare praktiskt bland elever arbetar med religionsundervisning och med inriktning mot bibelberättelser
  • hur de presenterar och berättar händelserna för eleverna
  • vilka motiv de har för undervisningen
  • hur eleverna uppfattade undervisningen och innebörden i berättelserna
  • hur man kan väva samman bibelberättelserna med etik- och moralfrågorna

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)