Jämförelse av total lungkapacitet mätt med kroppspletysmografi och heliumspädningsmetod En jämförelse av apparatur

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Aje Sohel Aboud; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)