Utveckling av ramverk för FAB – Fully Automatic Bagging : Ett produktutvecklingsprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Denna rapport behandlar ett examensarbete som gjorts på Goodtech Solutions AB i Karlstad. Examensarbetet är ett avslut på Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet. Målet med projektet var att utveckla en ny typ av lösning för ett ramverk till en bulkhanteringslinje för att effektivisera tillverkningen och på så sätt öka lönsamheten på produkten. Produktutvecklingsprocessen låg till grund som metod för projektet och genom att steg för steg följa de olika faserna kunde en rad koncept tas fram. Ur dessa kunde ett slutgiltigt konceptval göras och därefter skapa en CAD-modell med hållfasthetsberäkningar som underlag. Den nya konstruktionen löser de tidigare problemen med en robust ram och förenklad konstruktion samt fullständig tillgång till underhållspunkter. Ramverket är konstruerat med hänsyn till innermåtten på en ISO-container och är även dimensionerad för både svartstål och rostfritt vilket har resulterat i en ökad flexibilitet hos produkten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)