Välkommen hem till oss! : En studie om varför kunden väljer att bjuda hem ett visst fastighetsmäklarföretag och dess varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Att sälja sin bostad är en av det största ekonomiska affärer en privatperson gör i sitt liv. Det kan vara känsloladdat och försäljningen har inte alltid lyckliga orsaker. Säljaren sätter därför stor tilltro och förväntan till den mäklare som får uppdraget att förmedla bostaden. Det i kombination med att dagens fastighetsmarknad är otroligt konkurrensutsatt gör att företag ständigt måste hitta nya vägar för att nå ut med sitt budskap, som också måste träffa rätt. Syfte : Vår studie syftar till att undersöka vilka kriterier som är avgörande då en säljare väljer att ta kontakt med ett mäklarföretag och sedan jämföra det med hur företagen valt att marknadsföra sig. Metod: Undersökningen avgränsas till Gävle och två lokala mäklarföretag som finns etablerade här. Vår metod är kvalitativ och består av intervjuer med två mäklarföretagens kontorschefer samt tre villasäljare från respektive företag. Resultat: Marknadsföringen ska sticka ut och skapa ett intresse hos den potentiella fastighetssäljaren. Den ska vara personlig, nytänkande och skapa en medvetenhet. Under hela säljprocessens gång skapas förväntningar från säljaren sida och ett rykte börjar utformas. Mäklarens roll är att leva upp till förväntningarna genom att visa ett genuint engagemang och på bästa sätt utforma säljprocessen utifrån säljarens önskemål. Från start till mål och framför allt efter försäljningen har kundvården stor betydelse då det skapar bra rykte och ger rekommendationer. Slutsats: Fastighetsmäklarbranschen är en måltavla för relationsmarknadsföringsteorin då hela konceptet bygger på att skapa relationer, nätverk och interaktion. Det är genom relationer och interaktion som affärer görs och pengar tjänas och ett stort nätverk blir som spindeln i nätet. Relationen ska vara så betydelsefull som möjligt för att ett långsiktigt förhållande kan byggas, detta görs genom bra kundvård. Kundvård leder till bättre rykte och rekommendationer som vidare leder till att potentiella fastighetssäljare som ännu ej är kund i företaget får upp ögonen och blir intresserade av mäklarföretagets koncept.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)