Mattepainting för heltäckande greenscreen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Författare: Samuel Westman; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vid filminspelning används ofta gröna eller blå skärmar som en del av en bakgrund som förberedelse för infogning av visuella effekter vid postproduktion. Dessa enhetligt färgade ytor kan även omfatta hela scener. Inom digital kompositing används olika element för att ersätta dessa områden med önskat innehåll som integreras med det som filmats. En form av sådant material är den digitala mattepaintingen. Till skillnad från konceptdesign är resultatet inte endast en idé eller ett verktyg utan presenteras i det slutliga klippet. Det ställer särskilda krav på dess användning i estetisk och teknisk bemärkelse. Idag används heltäckande gröna eller blå bakgrunder på ett sätt som innebär att kompletta miljöer kan konstrueras med digital teknik. I detta examensarbetet är utgångspunkten en något stiliserad kortfilm, med omfattande användning av greenscreen, som produceras i samarbete med filmskolan Cinematic Arts vid universitetet i södra Kalifornien. Att framställa en kvalitativ mattepainting effektivt är ett tekniskt och estetiskt designproblem. Med utgångspunkt av några klipp bestående av enbart skådespelare och gröna skärmar dokumenteras designproblemet och processen till dess lösning, där olika estetiska och tekniska metoder används och jämförs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)