PRESERVING ARCHIVE - A Theoretical Study of a Site-specific Composite Installation Artwork Sofia

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Degree project for Bachelor of Science in Conservation2020, 180 HECSecond Cycle2020:24

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)