Förändrade förutsättningar i kampen om statliga trojaner : En studie av policyprocessen om hemlig dataavläsning 2005 – 2017

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)