Packaging - Its Role within Brand Management

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: The paper investigates the role of packaging within brand management of FMCG food companies and their attitude towards packaging. This study enhances the understanding of how FMCG food companies actually work and strive to work with packaging.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)