Förmåga till inferens hos svenska som andraspråkselever på högstadiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Lotta Olsson; [2012-07-11]

Nyckelord: svenska som andraspråk; inferens; högstadieelever;

Sammanfattning: Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Anna Lyngfelt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)