A Feminist Reading of  The House of the Spirits,  Song of Solomon,  and  One Hundred Years of Solitude                            

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

Författare: Jane Ahrling; [2010]

Nyckelord: Feminism; magisk realism;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)