Ordningsvaktens skyldigheter och befogenheter : särskilt om tillämpningen av 13 § polislagen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: David Elm; [2015]

Nyckelord: Förvaltningsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)