Realismen bakom de idealistiska kulisserna : Från affärside till konkurs

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: I start skedet av ett nytt företag möter personen eller personerna bakom företaget på många hinder. Det är inte enbart marknaden och konkurrensen i branschen som nyföretagaren behöver ta hänsyn till. Innan ens företaget är ute på marknaden har nyföretagaren tagit kritiska beslut som kommer att avspeglas i företagets framtida utveckling. En välformulerad affärsidé kan vara skillnaden mellan ett medelmåttigt företag och en bransch ledare. En budget som lämnar utrymme för oförutsedda utgifter jämfört med en budget som ligger på kronan av företagets tillgångar kan vara skillnaden på ett företag som överlever dem första viktiga par åren och ett företag som går i konkurs efter ett par tuffa månader. Det är mycket som nyföretagaren behöver ta hänsyn till innan företaget når marknaden.Tänk er nu att nyföretagaren saknar finansiering för sitt projekt och att han eller hon har varit arbetslösa en längre tid. Vår forskning har fokuserat på nyföretagare som saknar egen kapital för att driva fram sin affärsidé. Syftet med vår forskning har varit att reflektera kring den verklighet som väntar nyföretagaren när denne söker sig till ”nyföretagare” institut för ekonomisk och organisationell hjälp.Vi har tittat närmare på tre stora aktörer som erbjuder både finansiell hjälp men också organisatoriska lösningar. När vi bestämde oss för vilka institut som kan bidra till vår forskning gick vi på den ”naturliga” linjen, från födsel till slut. Med det menar vi från det att en arbetslös potentiell nyföretagare söker sig till AMS i Göteborg, för att senare söka sig till Almi Företagspartner Väst och vid eventuell konkurs söka sig till Ackord centralen i Borås.Den metod som används i vår forskning är av kvalitativ art. Vi har med hjälp av intervjuer tagit reda på den bild som målas upp för en nyföretagare när han eller hon kommer i kontakt med dem ovannämnda instituten. Bilden eller perspektiven som framställs utav Almi Företagspartner Väst, AMS i Göteborg och Ackord centralen i Borås har vi försökt att koppla samman med vår teoretiska referensram, nämligen Kaj Sköldbergs bok Administrationens poetiska logik (1990). Utifrån det har vi gjort analyser av instituten var för sig.I uppsatsens diskussion har vi hittat eventuella varningstecken som nyföretagaren kan använda sig av för att bilda en egen uppfattning av situationen och institutet som står framför honom eller henne. På så sätt hoppas vi att nyföretagaren kan ta det kritiska steget från att vara nyföretagare till bli en etablerad företagare.Vi tror att genom att ”klä av” instituten ger vi nyföretagaren en möjlighet att ta till sig den information som han eller hon behöver utan att överväldigas av institutens egna intressen. I arbetets slutgiltiga fas föreslår vi möjligheter till vidareutveckling dvs. vidareforskning på det berörda ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)