Kommunsjuksköterskans omvårdnadsdokumentation om bensår i hemsjukvård : En granskning av patientjournaler.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

Syftet med studien var att undersöka kommunsjuksköterskan omvårdnadsdokumentation om bensår i hemsjukvård. Som metod valdes journalgranskning. Resultatet visade att omvårdnadsdokumentationen brister på många sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)