Att behållla personal i ett rekryterings- och bemanningsföretag : - En kvalitativ studie med fokus på ett företags interna Employer Branding

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Louise Gudmundsson; Lisa Olsson Tunbäck; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)