Ett överflöd av arbetsuppgifter : En jämförande studie av biståndshandläggare inom äldreomsorgen i en mindre och större kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Cecilia Olsson; Ellen Fischer; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)