Att det skämtas betyder inte att det är ett skämt - Om satiren i Martin Kochs Vattendroppen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)