Slöjdkorgen - En studie av reminiscensarbete ur ett slöjdperspektiv.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:36

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)