Patienters upplevelse av hälsa efter stroke

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Författare: Kristin Kähäri Malmqvist; [2012]

Nyckelord: Stroke; hälsa; WHO; patienterfarenheter.;

Sammanfattning: Stroke definieras som en akut neurologisk dysfunktion av vaskulärt ursprung, och är en av de vanligaste orsakerna till död och neurologiska handikapp i världen. Den drabbade lider ofta av kvarstående funktionshinder som kan påverka hälsostatus, och dessa bör behandlas med rehabilitering. Hälsa bör därför mätas post-stroke för att utvärdera rehabiliteringen. I denna fas spelar sjukvårdspersonalen en viktig roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)