Trivialisering av motstridigheter mellan marknadskommunikationer och faktisk verksamhet på snus- och tobaksmarknaden- En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Johan Rönnlund; Daniel Olsson; [2019-06-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)