Business plan for Akero HB

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning:

Målet med detta arbete har varit att undersöka möjligheten att utveckla och formulera en affärsidé och undersöka affärsmöjligheterna för den Taxi Service och app som Jimmy Wickström och Nico Ghatoore utvecklar som en del i deras kandidatexamensarbete. Detta har undersökts genom att utveckla affärsidéer och affärsmodeller tillsammans med Nico och Jimmy och sedan ta fram en detaljerad affärsplan för dessa och testa den teoretiskt och se huruvida den håller måttet och verkar rimlig. Undersökningen har visat att den har möjligheter att lyckas såvida de tre stora taxibolagen Taxi Stockholm, Taxi 020 och Taxi Kurir är villiga att köpa kunder för att fylla upp deras lediga kapacitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)