Hedonisk prisbildning på bostadsrätter : En tvärsnittsanalys av bostadspriserna i Stockholms län

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Den svenska bostadsmarknaden har under en längre tid varit ett hett diskussionsämne i media. Regelbundet beskrivs den svenska bostadsmarknaden som övervärderad. Ovissheten kring var marknaden befinner sig värderingsmässigt, väcker intresse att undersöka hur en bostadsrätts olika egenskaper påverkar dess värde, alltså vad individer är beredda att betala för i en bostadsrätt.

“Hur mycket är konsumenten villig att betala för olika egenskaper hos en bostadsrätt, så som: boarea, våningsplan, hiss och antal rum?”

I studien utförs en empirisk tvärsnittsanalys, med observationer insamlade från och med första augusti till och med sista oktober 2014. Bostadsrätterna som är inkluderade i studien är geografiskt belägna i Stockholms innerstad (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Vasastan samt Östermalm). En bostadsrätts köpeskilling implicerar konsumentens betalningsvilja, med hjälp av regression kan individens preferenser för en bostadsrätts olika egenskaper differentieras och värderas.

Resultatet av studien visar att den största påverkande egenskapen, när det gäller köpeskilling, är bostadsyta. Det går även att utläsa från regressionen att stadsdel, våningsplan och öppen spis värderas högt. Studiens resultat visar även att Vasastan eller Norrmalm den dyraste stadsdelen att bo i under given period.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)