Rum för Ceremonier

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sammanfattning: Vår målsättning är att skapa en sakral plats i en modern ceremonibyggnad - baserad på traditionella sakrala rum men utan religiös symbolik eller koppling. Vår vision är en plats där människor kan mötas och dela olika typer av ceremonier och ritualer men också finna andrum från vardagen, avskildhet och utrymme för eftertanke och kontemplation. Sverige sägs vara världens mest sekulära land. Samtidigt som intresset för Svenska kyrkan minskar växer sig dock andra religioner större och vårt samhälle är långt ifrån icke-religiöst. I Sverige är vi generellt positiva till det multikulturella samhället. Trots det har vi ibland svårt att mötas medan behovet av att leva tillsammans i harmoni oavsett religiös tro och bakgrund blir allt större. Vi är övertygade om att det är viktigt att det finns platser som erbjuder en atmosfär där människor kan mötas med ett öppet sinne. Ingen av oss är särskilt religiös, däremot har vi alltid fascinerats av känslan som uppstår när vi kliver in i ett religiöst rum. Oavsett om det är en kyrka, en moské, en synagoga eller ett tempel, fylls vi av lugn och en känsla av respektfullhet och trygghet. Med vårt examensarbete frågar vi oss om det går att skapa en sakral atmosfär där människor med olika eller ingen trosuppfattning känner sig bekväma att vistas och mötas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)