Tidsanvändning och aktivitetsbalans hos personer med diagnosen schizofreni - Pilotstudie där fem personer med diagnosen schizofreni beskriver sin vardag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Många människor med diagnosen schizofreni har uppvisat en bristfällig aktivitetsbalans med endast få aktiviteter. Dessa aktiviteter består mestadels av vila och stillasittande. Symptom vid schizofreni leder till att personen får svårt att få en normalt fungerande situation i vardagen vilket ökar risken för isolering, känsla av meningslöshet, förämrat självförtroende samt social isolering. För att studera tidsanvändning och aktivitetsbalans krävs inblick i hur individen spenderar sin tid samt hur fördelningen ser ut mellan olika aktivitetskategorier. Tidsanvändningsinstrument, såsom tidsdagbok, gör det möjligt att kartlägga dagens aktiviteter och dess innehåll. Syftet med denna studie var att beskriva tidsanvändning och aktivitetsbalans hos personer med diagnosen schizofreni, i arbetsför ålder (18-65 år) och som behandlas inom öppen-psykiatrin. Undersökningsgruppen bestod av 5 personer varav 3 var kvinnor och 2 män. Åldern på undersökningsgruppen varierade från 31- 63 år och medelåldern var 47, 8. En tidsdagbok delades ut till undersökningspersonerna där dessa fick redogöra för dygnets aktiviteter, plats, om aktiviteten genomfördes ensam eller med annan person och andledningen till aktiviteterna. Resultatet av studien visade att undersökningspersonerna spenderade 36% av dygnets tid tillsammans med annan person och skattade de allra flesta av sina aktiviteter som positiva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)