To understand a little less, or a little more, that is the question : En komparativ rättshistorisk fallstudie kring behandlingen av unga lagöverträdare i Sverige och England

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)