Effektivisering av byggproduktion med BIM : Jämförelse mellan en traditionell och modern arbetsmodell

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: I takt med att Sverige och dess befolkning ständigt ökar höjs trycket på byggsektorn. Situationen mynnar ut i att det nu ligger stor vikt i att man bygger effektivt och till så låg kostnad som möjligt. Det är därför vitalt att byggföretag hänger med i den tekniska utvecklingen på en marknad med ständigt ökande konkurrens.Examensarbetets innehåll bygger på befintliga studier inom ämnet samt ett samarbete med ett väletablerat byggföretag vars mål är att bygga och bevara bostäder för framtida generationer.Som ett resultat på detta examensarbete framkommer det fakta som indikerar att det i dagens byggindustri och dess byggprocess finns möjlighet till effektivitetsförbättringar samt miljardbelopp att spara vid en implementering av ett modernare och mer effektivt arbetssätt vid namn BIM – Building Information Modeling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)