Moderna Hot och Risker: : IT-säkerhetsarkitektur för ett medelstort företag –utifrån ett perspektiv hos svenska sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Författare: Sean Astviken; [2015]

Nyckelord: IT-säkerhetsarkitektur;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)