Provocera : Provokativa åtgärder när det gäller brottet kontakt med barn i sexuellt syfte enligt 6 kap 10 a § brottsbalken.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Maria Lundberg; [2015]

Nyckelord: brottsprovokation; grooming;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)