När anbudet faller genom golvet, skjuter över taket eller bara är onormalt lågt : Tillåtligheten av prisstyrning inom offentlig upphandling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Sabina Lindow; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)