Vad kostar det att marknadsföra sig gratis?

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

Sammanfattning:

Med vår studie vill vi belysa de potentiella nackdelarna som finns med att marknadsföra sig som företag via Facebook. I och med webb 2.0 och den sociala revolutionen, där alla kan dela med sig av vad de vill när de vill, så ökar mängden data så pass mycket att markandsförare måste lära sig hantera detta. All data, statusuppdateringar, flera typer av media samt länkningar har fått termen “de sociala bruset” tilldelat sig. Detta brus måste företagen lära sig att utnyttja eller bryta igenom. Via en komparativ analys kommer vi att ställa Pringles och Nestlés kommunikationsstrategier mot varandra för att kunna urskilja likheter, skillnader och vad vardera del resulterar i. Vi kommer att avgränsa oss till Facebook som valt socialt media och utgå från de strukturella möjligheterna som finns där; användare kan skriva väldigt fritt, marknadsföraren bakom varumärket kan dela med sig av material i flertalet olika utföranden för att anpassa sig till åskådaren samt platsen där marknadsföraren och anhängaren kan konversera fritt - kommentarsfälten. Efter en avslutad analys och summering kom vi fram till ett flertal nackdelar med marknadsföring via Facebook. Många tar för givet att det är gratis, men detta stämmer bara till viss del. Vill du ha ut ett bra resultat måste tid och energi läggas på att föra en bra kommunikation med anhängarna. Det finns även en chans att företagssidan används för att sprida dålig PR av nätaktivister, samt att varumärket blir mer mottagligt för kritik när det “blottas” i och med mer personliga eller för innehållsrika statusuppdateringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)