Inkorporering av barnkonventionen : En kvalitativ studie om vilken inverkan inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag haft på domstolens bedömning i ärenden avseende vårdnad, boende och umgänge

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Sara Lönnström; Louise Söder; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)