"Dom gör ingenting för att lösa problemen på Norrby” : En kvalitativ intervju undersökning om hur myndigheter och organisationer arbetar för att motverka segregationen på Norrby

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: The thesis is based on examining how authorities and organizations work to counter segregation in Norrby and to integrate citizens into society. To get the question answered, semistructured interviews were used, where different officials from each authority and organization were digitally interviewed about how their workplace works to counter segregation and integrate citizens into society. The theoretical starting points of the thesis consist of habitus, Bourdieu's capital theory, social stratification, the Winston Parva model and finally the integration model. The results show that authorities and organizations work by building trust, giving lectures about the society, creating activities and supporting residents to apply for jobs and enter the labor market. In summary, all authorities work in their own way to create integration and counteract segregation in Norrby.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)