Dubbel straffbarhet : I folkrätten, svensk rätt och i relation till köp av sexuell tjänst

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Louise Nordman; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)