Upplevelser av preventiva hälsoinsatser – en fenomenologisk studie bland äldre och deras anhöriga

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Folkhälsovetenskapligt program

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)