Ikaros i flygarhuva : En studie om musikens funktion i Jan Troells film Så vit som en snö

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Författare: Barbro Runesson Möller; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I uppsatsen analyseras musiken i Jan Troells film Så vit som en snö (2001). Det framgår att musiken är en viktig komponent i filmen. I filmen förekommer tidstypisk musik: visartade melodier, jazz och operettmelodier vilka framförs i olika slags arrangemang. Melodierna används för att skapa en narrativ "väv" i ljud- och musikläggningen. Flera melodier har en gemensam texttematik. Som en central ljudläggningsteknik används musikaliska teman. Musikinslagen karakteriseras som diegetiska, icke-diegetiska eller metadiegetiska. I uppsatsen skiljs vidare mellan strukturell, metaforisk och kontextuell funktion hos musikinslagen. Dessutom används begrepp som timbre och klangfärg för att beskriva musiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)