Det blir som att man får med sig gitarrläraren hem liksom… : Kunskaper i enskild gitarrundervisning i tre lärandemiljöer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Musikhögskolan; Örebro universitet/Musikhögskolan

Författare: Samuel Hall; Mikael Olausson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)