Rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Matilda Strandberg; [2016]

Nyckelord: Processrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)